AC-0079-pozzetto-sonda-L=160

AC-0024 POZZETTO PORTASONDA L=150 D.16 part

AC-0024 POZZETTO PORTASONDA L=200 D.16